transparent

บ้าน คอนโด ตึกแถวที่ดินฝากขาย

อสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้ง ที่ตั้ง รูปภาพ ราคา ขนาดห้อง/จำนวนห้องนอน เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ตรงใจ.

ขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2...

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2 ที่ตั้ง ถนนเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เนื้อที่ 16.4...

83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
1,900,000 บาท
1,900,000 บาท
83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ

ขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2...

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2 ที่ตั้ง ถนนเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เนื้อที่ 16.4...

83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
1,900,000 บาท
1,900,000 บาท
83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ

ขาย ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการพฤกษา

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2...

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2 ที่ตั้ง ถนนเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เนื้อที่ 16.4...

83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
1,900,000 บาท
1,900,000 บาท
83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ

ขาย ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2...

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2 ที่ตั้ง ถนนเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เนื้อที่ 16.4...

83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
1,900,000 บาท
1,900,000 บาท
83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ

ขาย ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2...

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2 ที่ตั้ง ถนนเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เนื้อที่ 16.4...

83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
1,900,000 บาท
1,900,000 บาท
83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ

ขาย ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2...

สำหรับคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง เพียงกำสลิปเงินเดือน รวมรายได้ มา 18,000+ คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่าย ๆ#ขายบ้านมือสอง สภาพบ้านใหม่มาก อายุบ้าน 5 ปี โครงการพฤกษาเทพารักษ์เมืองใหม่ฯ 114/2 โครงการ 2 ที่ตั้ง ถนนเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เนื้อที่ 16.4...

83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
1,900,000 บาท
1,900,000 บาท
83 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ